Các phần mềm thiết kế web PHP tốt nhất cho lập trình viên hiện nay

No Comments

Theo các tính năng, bạn có thể hiểu được đó là Các phần mềm thiết kế web PHP tốt nhất cho lập trình viên hiện nay nhưng để hiểu sâu sắc bạn phải sử dụng một công cụ. Tất cả các công cụ miễn phí khác nhau của hệ điều hành nếu bạn có Windows thì bạn phải tải xuống. Tất cả các công cụ này chủ yếu được sử dụng bởi công ty phát triển web PHP để xây dựng ứng dụng web.

Các phần mềm thiết kế web PHP tốt nhất cho lập trình viên hiện nay:

SublimeText

IDE tốt nhất cho phần mềm thiết kế web phát triển PHP là một trình soạn thảo văn bản cho mã, đánh dấu, và văn xuôi.

Tính năng, đặc điểm

 1. Mở tập tin chỉ với một vài cú nhấn phím, và ngay lập tức nhảy đến ký hiệu
 2. Lệnh Palette tốt hơn chứa các chức năng được sử dụng không thường xuyên
 3. Với Split Editing, bạn có thể chỉnh sửa tập tin cạnh nhau
 4. Tùy chỉnh theo cách thủ công như trình đơn, đoạn mã, macro, sự hoàn thành và hơn thế nữa
 5. API plugin Python
 6. Văn bản Sublime có sẵn cho OS X, Windows và Linux để bạn có thể sử dụng trên bất kỳ nền tảng nào

Platesphp

Về các công cụ PlatePHP, PlatesPHP là một hệ thống mẫu PHP mang chức năng ngôn ngữ mẫu hiện đại đến các mẫu PHP truyền thống, được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển PHP, những người thích sử dụng các mẫu PHP gốc hơn các ngôn ngữ mẫu được biên dịch, chẳng hạn như Twig hoặc Smarty.

Tính năng, đặc điểm

 1.    Không có cú pháp mới để học vì các mẫu PHP gốc
 2.    Tăng việc tái sử dụng mã bằng cách bố trí mẫu và thừa kế
 3.    Dễ dàng mở rộng bằng cách sử dụng các chức năng và phần mở rộng
 4.    Sẵn sàng cho người soạn và tuân thủ PSR-2

Parsedown

Trước đây thảo luận về một số công cụ, công cụ phân tích cú pháp tốt nhất là PARSEDOWN. Phân tích cú pháp tốt nhất là trình phân tích Markdown đầu tiên sử dụng trong PHP. Top 10 công ty thiết kế web bán hàng online tốt nhất hiện nay cũng sử dụng khá nhiều nền tảng ngôn ngữ này.

Tính năng, đặc điểm

 1.  Vượt qua hầu hết các bài kiểm tra CommonMark
 2.  Sử dụng cho công việc nhanh chóng
 3. GitHub
 4.  Mở rộng
 5.  Được kiểm tra từ 5.3 đến 7.0 và trong HHVM
 6.   Mở rộng Markdown Extra

Guzzlephp

GuzzlePHP là một trình khách PHP giúp dễ dàng gửi yêu cầu tích hợp với các dịch vụ thiết kế web bán hàng.

Tính năng, đặc điểm

 1. IT hỗ trợ PHP 5.5.0
 2. Trong quá trình phát triển web PHP, bạn có thể theo kịp với những thay đổi mới trong chi nhánh
 3. Giao diện đơn giản để xây dựng chuỗi truy vấn, yêu cầu POST, tải lên nhiều tệp lớn, tải trực tuyến lớn, sử dụng cookie HTTP, tải lên dữ liệu JSON
 4. Gửi yêu cầu đồng bộ và không đồng bộ bằng cách sử dụng cùng một giao diện
 5. Cho phép bạn tăng thêm và sáng tác hành vi của khách hàng

MINK

Công cụ trình duyệt trình duyệt tốt nhất. Trình duyệt là một phần yêu cầu nhất của web, không có trình duyệt lập trình viên không thể phát triển, do đó tích hợp trình duyệt và ứng dụng web vào nhau để phát triển tốt hơn sau đó nên sử dụng Mink. Vì vậy, để thử ứng dụng web hoạt động chính xác, lập trình viên cần một cách để mô phỏng sự tương tác giữa trình duyệt và ứng dụng web trong các thử nghiệm, sau đó dùng Mink.

Tính năng, đặc điểm

 1. Trình giả lập trình duyệt không có đầu: Thực hiện mà không có GUI
 2. Trình mô phỏng trong trình duyệt
 3. Dễ dàng tích hợp với trình duyệt
 4. Danh sách công cụ

 Khi bạn còn chưa hiểu rõ nghề thiết kế web là gì, hãy đọc ngay bài viết này Nghề thiết kế web là gì? Nghề thiết kế web cần những kỹ năng gì? để hiểu hơn về nghề nghiệp trước khi chọn ngôn ngữ lập trình nhé.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment